บจก. ขนิษฐา เรียลบิวตี้ คอสเมติก เกิดขึ้นจากความรัก ความชอบ และความสนใจในการส่งออก ของคุณหญิงขนิษฐา ผู้ก่อตั้ง เราก่อตั้งจดทะเบียนเมื่อ สิงหาคม 2558 ด้วยทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท
 


โดย เรามี partner และ connection กับ Distributor, Dealer หรือ Owner ในต่างประเทศ อาทิเช่น ใน กัมพูชา เมียนมาร์ สปป.ลาว เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงค์โปร์ และจีน 

Khanittar Real Beauty Cosmetics Co,.ltd
 
เราคือ ผู้นำด้านการส่งออก พร้อมให้บริการให้คำปรึกษา
 
เรื่องของการสร้างแบรนด์อย่าง "มืออาชีพ"นอกจากมาตราฐานด้านการผลิต และ สินค้าที่ได้มาตราฐานตาม กฏระเบียบ กรมสาธารณสุข ของไทยกำหนด
แล้วทาง บริษัท ขนิษฐา  เรียลบิวตี้ คอสเมติก  จำกัด ยังเล็งเห็นถึง  คุณธรรม จริยธรรม คุณงามความดี และปฏิบัติ 
 ธุรกิจให้อยู่ ภายในธรรมาภิบาล ซึ่งบริษัทฯ และ กรรมการผู้จัดการ ได้รับรางวัลเกียรติคุณ  มากมาย ดังนี้


 


Powered by MakeWebEasy.com